Σεμινάρια ArchGIS με πιστοποιηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1.

Παρουσίαση

•  Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το ArchGIS μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

57

Ασκήσεις
Εφαρμογές

141Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

2.

Πιστοποίηση
η πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του σεμιναρίου και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

3.

Certified Instructor

Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

4.

Περιεχόμενα

•  Περιεχόμενα διδακτέας ύλης για την εκμάθηση του ArchGIS


•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του ArchGIS


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις την εύχρηστη πλατφόρμα του Joomla και να κατανοήσεις τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η χρήση της. Η αντίληψη των χαρακτηριστικών και της δομής της πλατφόρμας αποτελούν αντικείμενο μελέτης στα σχετικά κεφάλαια, ενώ μέσω των εφαρμογών θα έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς τη διαλειτουργικότητα ιστοσελίδων, της XML, HTML, CSS και φυλλομετρητή. Κατανοώντας τη διάκριση στατικών και δυναμικών σελίδων, θα μπορέσεις να περάσεις σε πρακτικά θέματα εγκατάστασης τοπικού εξυπηρετητή xampp και να κατεβάζεις το πρόγραμμα μέσω πρακτικών εφαρμογών.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς βάση δεδομένων .sql και να εγκαθιστάς το πρόγραμμα Joomla, ενσωματώνοντας την ελληνική γλώσσα. Μαθαίνοντας να δημιουργείς άρθρο και να το ορίζεις ως κύριο άρθρο, θα έχεις την απαιτούμενη ευχέρεια να μορφοποιείς το περιεχόμενο ενός άρθρου και να εισαγάγεις την επιλογή της δημιουργίας "Διαβάστε περισσότερα". Μαθαίνοντας να δημιουργείς μενού και να σελιδοποιείς το άρθρο σε στοιχείο μενού, θα είσαι σε θέση να ανταποκρίνεσαι επιτυχώς στα πρακτικά θέματα που θα κληθείς να χειριστείς.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσθέτεις ένθεμα μενού και να διαιρείς μακροσκελή άρθρα με αλλαγή σελίδας. Κατανοώντας τη χρηστικότητα εγκατάστασης επέκτασης Ark Editor, είσαι σε θέση να προχωρήσεις στην προσθήκη ενθέματος χρηστών. Αφιερώνοντας χρόνο στο πώς να προσθέτεις χρήστες στο δικτυακό κόμβο, θα περάσεις σε λειτουργίες προσθήκης εικόνων στους φακέλους των πολυμέσων και φωτογραφιών σε ένα άρθρο.

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της προσπάθειάς σου να μάθεις να ταξινομείς άρθρα, να προσθέτεις ενθέματα για τυχαία εικόνα και να εισαγάγεις ενθέματα προσαρμοσμένου κώδικα HTML. Ιδιαίτερα χρήσιμες θα σου φανούν οι εντολές προσθήκης ενθέματος αναζήτησης αλλά και φόρμα επικοινωνίας για να υποστηρίζεις την εισαγωγή δεδομένων από τον επισκέπτη της σελίδας σου.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να τροποποιείς πρότυπα και να δημιουργείς 3D Piecemaker. Η εύκολη δημιουργία ενός εικονιδίου Favicon και οι ρυθμίσεις της βελτιστοποίησης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης κρίνονται ως κύρια συστατικά της χρήσης μιας αποτελεσματικής ιστοσελίδας.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να εγκαθιστάς πρότυπα templates στο joomla και να προσθέτεις βίντεο youtube στο site. Μαθαίνοντας να δημιουργείς πελάτη και διαφήμιση, θα περάσεις στο κομμάτι της ανάλυσης, κατανοώντας τα στατιστικά των αναζητήσεων. Η σύνδεση των μενού με το πρότυπο και η χρήση του καταλόγου αρχειοθετημένων άρθρων κρίνονται σημαντικά σημεία της ύλης στα οποία και θα πρέπει να δώσεις τη δέουσα προσοχή.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τη σελιδοποίηση υποβολής άρθρου και την κατηγορία του ιστολογίου, για να μπορέσεις να κατανοήσεις, στη συνέχεια, τη σελιδοποίηση της κατηγορίας επαφών και της φόρμας αναζήτησης. Η προκαθορισμένη σελιδοποίηση σύνδεσης και η σελιδοποίηση με περίβλημα iFrame θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς να "παίζεις" με την προβολή στοιχείων μιας σελίδας μέσα στην ιστοσελίδα σου. Η σελιδοποίηση της κατηγορίας επαφών με πρακτική άσκηση αναλύονται διεξοδικά στο σχετικό κεφάλαιο.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς ένθεμα υποσέλιδου, ώστε να περάσεις στη χρήση σελιδοποίησης κατηγοριών και στο ένθεμα για τα τελευταία νέα. Μαθαίνοντας να σελιδοποιείς δημοσκοπήσεις, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς, στη συνέχεια, την ορθή χρήση του ενθέματος οδηγού πλοήγησης. Η εξαγωγή και η εισαγωγή βάσης δεδομένων στη σελίδα σου και η χρήση ενθέματος περιεχομένου υψηλής επισκεψιμότητας κρίνονται ως σημαντικές εργασίες, με τις οποίες θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς.

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι το ένθεμα άρθρων και επικαιρότητας, περνώντας, στη συνέχεια, στη χρήση στοιχείου μενού. Οι επαναληπτικές ασκήσεις και η δημιουργία ιστοσελίδας κρίνονται ως αναγκαία μέρη της ύλης, για την ολοκλήρωση της παρούσης εκπαιδευτικής συνάντησης.

Κατά τη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς ιστοσελίδες επαγγελματικών προδιαγραφών.

Στα πλαίσια της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα συνεχίσεις με τη δημιουργία της ιστοσελίδας σου.

Η 12 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις με την ιστοσελίδα που δημιουργείς.

Η 13 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις με την ιστοσελίδα που δημιουργείς.

Η 14 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις ένα site με θέμα της επιλογής σου.

Η 15 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να κάνεις μια γενική επανάληψη και τελική εργασία πάνω στην ύλη που διδάχτηκες.


•  ArchGIS 10.6. : Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του σεμιναρίου καθώς και της έκδοσης του λόγισμικού.

5.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Ζώνες Παρακολούθησης:

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν 100 ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Μετά το ArchGIS, τί;