Σεμινάρια Fusion 360° με παγκοσμια πιστοποιηση Autodesk®

1.

Παρουσίαση

•  Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το Fusion 360°, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση παρακάτω.

Εκπαιδευτικές
Eνότητες

117

Ασκήσεις
Εφαρμογές

531Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά.

2.

Πιστοποίηση

Το σεμινάριο για το Fusion 360° είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο πραγματοποιείται στις αδειοδοτημένες μονάδες της Αθήνας, Δάφνης και Αμμαρουσίου του ομίλου FACEtoFACE®.


Mετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας αποκτάτε τη βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτησης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιθανή μοριοδότηση για τους φακέλους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Ε.Σ.Π.Α.).

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα Certiport του ομίλου μας, σε Αθήνα, Δάφνη, Μαρούσι, να αποκτήσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:


  • Fusion 360° | Autodesk Certified User
  • Fusion 360° | Autodesk Certified Professional

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις προϋποθέσεις, και τον τρόπο απόκτησης.

η πιστοποίηση της Autodesk® παρέχεται με την πλήρη παρακολούθηση του σεμιναρίου, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

3.

Autodesk® Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI -από το 2015.

Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων.


Ο κ. Εξαρχόπουλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Αυτό διασφαλίζει την εξειδίκευση και την αξιοπιστία του ομίλου μας σε προγράμματα CAD και φωτορεαλισμού:


  • Autodesk ® | Autodesk Certified Instructor, από το 2015
  • Chaosgroup® | V-ray Licensed Trainer, από το 2016
  • McNeel® | Authorized Rhino Trainer, από το 2013

Το πρόγραμμα πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk® παρέχει στους εκπαιδευτές το ύψιστο επίπεδο εκπαίδευσης στη χρήση λογισμικού της εταιρείας. Ο ακρογωνιαίος λίθος αριστείας του προγράμματος πιστοποίησης ACI εδράζεται στην παροχή υπηρεσιών προπονητικής (coaching), συμβουλευτικής (mentoring), αξιολόγησης και διαπίστευσης πρώτης ποιότητας στους καλύτερους εκπαιδευτές που μπορούν να διδάξουν τα προγράμματα της εταιρείας αποτελεσματικά. Οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα. Διακρίνονται για το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται σε οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για τις αυξημένες, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το αίσθημα ευθύνης που τους διέπει απαιτεί ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες τις οποίες και βελτιώνουν καθημερινά επί το έργον, υποστηρίζοντας τους σπουδαστές με εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και βοηθώντας στην εμπέδωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουν να συντονίζουν το ρυθμό του κύκλου μαθημάτων, καθώς και να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε σπουδαστή. Το σύστημα εκμάθησης FACEtoFACE® αποδίδει σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, οπτικούς, ακουστικούς, θεωρητικούς ή πρακτικούς και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό προφίλ, στο οποίο να απευθύνεται.

οι καθηγητές της FACEtoFACE® διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και μεταδοτικότητα.

4.

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

α/α Τίτλοι Κεφαλαίων
1 Εισαγωγή
2 Περιβάλλον Εργασίας
3 Πλοήγηση στον Καμβά
4 Viewports
5 Βασικές Λειτουργίες
6 Data Panel
7 Preferences
8 Import & Upload
9 Open-Save-Copy-Recover Documents
10 Workspaces
11 Sketch
12 Εντολή Line
13 Εντολή Rectangle
14 Σχεδίαση Κύκλων(Circle)(Μέρος 1ο)
15 Σχεδίαση Κύκλων(Circle)(Μέρος 2ο)
16 Σχεδίαση Πολυγώνων(Polygon)
17 Σχεεδίας Τόξων(Arc)
18 Σχεδίαση Έλλειψης(Ellipse)
19 Σχεδίαση Slot Αντικειμένων
20 Εργασία με Splines
21 Δημιουργία Κωνικών Καμπυλών
22 Σχεδασμός Σημείων (Point) & Δημιουργία Κειμένου (Text)
23 Εντολή Fillet
24 Εντολή Trim
25 Εντολή Extend
26 Εντολή Break
27 Εντολή Sketch Scale
28 Εντολή Offset
29 Εντολή Mirror
30 Εντολή Circular Pattern
31 Εντολή Rectangular Pattern
32 Περιορισμός Σχεδίασης Collinear και Coincident
33 Περιορισμοί Σχεδίασης Concentric και Tangent
34 Περιορισμοί Σχεδίασης Horizontal/Vertical και Midpoint
35 Περιορισμοί Σχεδίασης Perpendicula και Parallel
36 Περιορισμοί Σχεδίασης Fix/Unfix, Equal, Symmetry και Smooth
37 Project Geometry
38 Εντολή Intersect
39 Sketch Dimension
40 Εξισώσεις και Παράμετροι στις διαστάσεις
41 Εντολή Extrude
42 Εντολή Revolve
43 Εντολή Sweep
44 Εντολή Loft
45 Εντολή Rib
46 Εντολή Web
47 Εντολή Hole
48 Εντολή Thread
49 Εντολή Box
50 Εντολή Cylinder
51 Εντολή Sphere & Torus
52 Εντολή Coil
53 Εντολή Pipe
54 Rectangular Pattern
55 Circular Pattern
56 Pattern on Path
57 Εντολή Mirror
58 Εντολή Thicken
59 Εντολή Boundary Fill
60 Modify Panel – Εντολή Fillet
61 Εντολή Press Pull
62 Εντολή Chamfer
63 Εντολή Shell
64 Εντολή Draft
65 Εντολή Scale
66 Εντολή Combine
67 Εντολή Replace Face
68 Εντολή Split Face
69 Εντολή Split Body
70 Εντολή Silhouette Split
71 Εντολή Move/Copy
72 Εντολή Align
73 Εντολή Appearance
74 Physical Material
75 Δημιουργία Construction Plane
76 Δημιουργία Αξόνων
77 Δημιουργία Σημείων
78 Δημιουργία στοιχείων από σκίτσα
79 Προσθήκη στοιχείων σε ένα Part
80 Τροποποίηση υπαρχουσών στοιχείων
81 Εργασία με Chamfer, Draft, Combine και Scale
82 Εξοικείωση με τις εντολές Hole, Thread και Shell
83 Εξοικείωση με τις εντολές Pattern και Mirror
84 Έλεγχος ενός μοντέλου με τη χρήση παραμέτρων και της εντολής Press Pull
85 Assemble
86 Joints
87 Joints Types
88 Σωστή επιλογή Joint Type
89 As-Build Joints
90 Joint Origin
91 Contact Sets
92 Δημιουργία 2D Drawings
93 Base View
94 Projected View
95 Section View
96 Detail View
97 Drawing Annotation
98 Geometry
99 Text στο Drawing
100 Leader Notes
101 Symbols
102 Tables
103 Output
104 Animation
105 Explode
106 Render(Μέρος 1ο)
107 Render(Μέρος 2ο)
108 Patch
109 Patch – Create & Modify
110 Stitch
111 Workspace Sculpt
112 Sculpt – Primiives
113 T-Spline Pipe
114 T-Splice Face
115 Sculpt – Extrude
116 Sculpt – Revolve
117 Sculpt – Sweep

H παραπάνω διδακτέα ύλη αποτελεί αποκλειστικό περιεχόμενο του Ομίλου FACEtoFACE.

5.

Στόχοι

•  Στόχοι εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εκμάθηση του Fusion 360°:


Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό του 3Ds Max, αποκτώντας την επιδιωκόμενη εξοικείωση με τις λειτουργίες Open, View Cube και Steering Wheels. Κατανοώντας τη χρήση των viewports και την εστίαση μέσω zoom, μπορείς να προχωρήσεις σε εργαλεία χειρισμού όπως Orbit, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες καθορισμού των σχεδιαστικών μονάδων και τα εργαλεία μέτρησης διαστάσεων στο έπακρο.

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα για την επιλογή αντικειμένων και διαδικασίες ρύθμισης των User Paths, προτού ξεκινήσεις να δημιουργείς ένα νέο αρχείο. Κατανοώντας τη λειτουργία του Reset, του Open-Saves και Auto backup, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη χρήση του εργαλείου Select and Move και στην εντολή clone αντικειμένων.

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εντολή Select and Rotate, προτού περάσεις σε εργασίες χρήσης κλίμακας και στο παράθυρο Scale Transform Type-In. Αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη Axis Constraints, θα μπορέσεις να κατανοήσεις εργαλείο όπως το Pivot για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Τα κεφάλαια συνοδεύονται από πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων για την πλήρη κατανόηση της ύλης.

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στα Transform Centers και σε εργαλεία όπως το Array και Array κυκλικής συστοιχίας, για να μπορέσεις να αφομοιώσεις τις χρήσεις πιο σύνθετων εντολών όπως Mirror και προσθήκης εικόνας φόντου σε Viewport με επιτυχία. Μαθαίνοντας να δημιουργείς απλά σχήματα όπως Rectangle και να τα μορφοποιείς, θα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην εξοικείωσή σου με τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος.

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη δημιουργία εργαλειοθηκών Toolbars και για τον τροποποιητή Extrude, αξιοποιώντας τις Splines και μετατρέποντας σημεία κορυφών για να δώσεις μορφή στα σχήματά σου. Περνώντας, στη συνέχεια, στη δημιουργία πιο σύνθετων σχημάτων, θα μπορέσεις να κατανοήσεις επαρκώς εντολές όπως Circle, Ellipse, Arc και Donuc και πού μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχεδιαστικό έργο. Η ενότητα κλείνει με την εξοικείωση με τις εντολές Ngon, Star, Helix και Egg.

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στη δημιουργία τομής, ενώ θα μάθεις να εισαγάγεις κείμενο στα έργα σου. Αξιοποιώντας το Bevel Modifier και το Editable Spline, θα μπορέσεις να περάσεις σε εντολές Attach & Detach, Break & Connect και Chamfer & Filet για την τροποποίηση των σχημάτων που θα έχεις μάθει να δημιουργείς. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και στις ασκήσεις, θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις τις εντολές αποτελεσματικά.

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να τροποποιείς σχήματα με εντολές όπως Refine & Outline, καθώς και να αξιοποιείς τις λογικές πράξεις μεταξύ των καμπυλών με την εντολή Boolean. Αποκτώντας την απαιτούμενη ευχέρεια στην εντολή Trim & Extend και μαθαίνοντας να ορίζεις την πρώτη κορυφή του σχήματος, θα είσαι σε θέση να επιλέγεις το κατάλληλο Environment ως χρώμα ή εικόνα φόντου της σκηνής που δημιουργείς. Η ενότητα κλείνει με την εκμάθηση του Render και του πεδίου Area to Render.

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη λειτουργία του Render, αποκτώντας εξοικείωση με τα πεδία του παραθύρου Render Frame, του Render Setup και των Radial & Rectangular Shapes. Αξιοποιώντας τις λειτουργίες των έλξεων 2D, θα μπορέσεις να κατανοήσεις θέματα δημιουργίας βασικού αρχέτυπου Box επαρκώς.

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τα segments του σχήματός σου, κατανοώντας επαρκώς θέματα πολυπλοκότητας των αντικειμένων. Μαθαίνοντας να δημιουργείς σφαίρες, κυλίνδρους, δακτύλιους και κώνους, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη δημιουργία γεώσφαιρας και σωλήνα. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στην ύλη.

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σχήματα πυραμίδας, τσαγιέρας, καθώς και να χειρίζεσαι Extended Primitives, δημιουργώντας Chamfer Box. Τα Extended Primitives Capsule, Spindle, OilTank, Prism, ChamerCyl, Gengon και άλλα είναι μερικά από τα σύνθετα σχήματα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς δημιουργικά. Το όνομα και η απόδοση χρώματος στα αντικείμενα είναι μερικές από τις λειτουργίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η εν λόγω ενότητα.

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να μετατρέπεις αντικείμενα σε επεξεργάσιμα πλέγματα και να επιλέγεις υποαντικείμενα πλέγματος, περνώντας, στη συνέχεια, σε μεθόδους επιλογής και μετασχηματισμού υποαντικειμένων. Κάνοντας ορθή χρήση των εντολών Attach & Detach, Welding & Break και Chamfer σε ακμές και σε κορυφές, θα μπορέσεις να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των εν λόγω εργαλείων στην πράξη.

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα εξοικειωθείς με τις εντολές Extrude & Bevel, Delete και Create, ώστε να έχεις την απαιτούμενη ευχέρεια στη σχεδίαση αντικειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που σου ανατίθενται. Μαθαίνοντας να μετατρέπεις ένα αντικείμενο πλέγματος σε επεξεργάσιμο, πολυγωνικό αντικείμενο, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε εργασίες επιλογής υποαντικειμένου Border και να χρησιμοποιείς τις εντολές Shrink & Glow, Ring & Loop και Insert Vertex and Remove. Ολοκληρώνοντας δε τις ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη, θα κατανοήσεις τις δυνατότητες που σου δίνει το εν λόγω πρόγραμμα στις σχεδιαστικές σου εργασίες.

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις εντολές Create Shape, Cap και Outline, καθώς και πιο σύνθετες εντολές όπως Inset και Extrude, Hinge & Hinge From Edge, προτού περάσεις σε παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της εντολής Extrude Along Spline στην πράξη.

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις έλξεις Snap 3, Snap 2.5 και τις εντολές περιστροφής, Boolean και Pro Boolean, μαθαίνοντας περισσότερα για τους ποικίλους τρόπους τροποποίησης των αντικειμένων που σχεδιάζεις. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των αναφερόμενων εντολών στην πράξη.

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Extrude, Bend, Twist, Taper, Noise, Lathe και Ripple, μαθαίνοντας τις διαφορές στο αποτέλεσμα που αποδίδουν στο σχεδιαστικό σου έργο.

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε πιο σύνθετους Modifiers, όπως είναι ο Wave, o Path Deform, Slice, Melt και Turbo Smooth για το βέλτιστο αποτέλεσμα των σχεδιαστικών σου ενεργειών. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη σου παρέχουν τη δυνατότητα να πειραματιστείς με τους Modifiers επαρκώς.

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Relax, Spherify, Shell και MultiRes για ευελιξία και απόδοση πλούσιας ανάλυσης στα σχεδιαστικά σου αντικείμενα. Η ενότητα κλείνει με τον τροποποιητή Affect Region και με τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή.

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις το πεδίο εφαρμογής των τροποποιητών Flex, Symmetry, Skew, Tesselate, Mesh Smooth, STL-Chek & Cap Holes και Normal και τη χρήση τους σε πιο σύνθετες εργασίες σχεδίασης, μελετώντας τα κεφάλαια 112 έως 118 της ύλης.

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τους Modifiers FFD, X Form, Squeeze, Bevel, Cloth και να διαχειρίζεσαι τους Modifiers, προτού περάσεις στη χρήσιμη λειτουργία του Import για την εισαγωγή αντικειμένων στη σκηνή που δημιουργείς.

Στην 20η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις Import Link, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε εργασίες δημιουργίας τρισδιάστατης κατοικίας, κατανοώντας τις λειτουργίες απόκρυψης και παγώματος αντικειμένων επαρκώς.

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς τοίχους, να επεξεργάζεσαι τις παραμέτρους τους, αλλά και να δημιουργείς και να τοποθετείς παράθυρα και πόρτες. Μαθαίνοντας τις εντολές που σχετίζονται με αυτό το project, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι το 3Ds Max στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου project επιτυχώς.

Στην 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σκάλα και να χειρίζεσαι εντολές όπως Loft και Foliage για να προσδώσεις την απαιτούμενη λεπτομέρεια στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο του έργου σου. Κατανοώντας τη λειτουργία της κίνησης και της προσθήκης καμερών, θα είσαι σε θέση να αξιοποιείς τις δυνατότητες του προγράμματος σε πιο σύνθετα και επαγγελματικά πλαίσια.


•  Fusion 360° 2019: Διδάσκεστε στη τελευταία έκδοση του λογισμικού.


Όλοι οι σπουδαστές μας αποκτούν δωρεάν το γνήσιο εκπαιδευτικό λογισμικό Fusion 360° 2019 της Autodesk®

συνοπτική παρουσίαση των Στόχων του σεμιναρίου καθώς και της έκδοσης του λόγισμικού.

6.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

•  Ενάρξεις:


Διάρκεια Εκπαίδευσης


=

48 ώρες

Άμεσες ενάρξεις εργαστηριακών μαθημάτων, κάθε εβδομάδα. Ξεκινάς άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου.

•  Ζώνες Παρακολούθησης:

•  Χρονοδιάγραμμα:


4 Εβδομάδες


=

3 φορές x 4 ώρες


6 Εβδομάδες


=

2 φορές x 4 ώρες


8 Εβδομάδες


=

3 φορές x 2 ώρες


Extra Ώρες Σχεδίου: Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις, εντελώς δωρεάν 100 ώρες χωρίς καμία επιβάρυνση στο Εκπαιδευτήριό μας, με την καθοδήγηση του καθηγητή σου, εντός 2 μηνών από την την ημέρα έναρξης των μαθημάτων σου. Ο σκοπός των επιπλέον ωρών εξάσκησης είναι, είτε πρακτική εξάσκηση σε σχέδια, ή χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης.

Αναπλήρωση: Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.


διαμόρφωσε με συμβούλους τους καθηγητές το πρόγραμμα διδασκαλίας, βασισμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μπορούμε να υλοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα που αναζητάς με γνώμονα τις δικές σου απαιτήσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας

Απαιτείται Όνομα.
Απαιτείται τίτλος σεμιναρίου.
Απαιτείται έγκυρο Email.
Απαιτείται Τηλέφωνο.
Απαιτείται Μήνυμα.
Απαιτείται Απάντηση.
Απαιτείται η αποδοχή των κανονισμών.

Μετά το Fusion 360°, τί;

Προηγούμενο Επόμενο